شرکت مهندسی آسانسور ارگــ

Arg Elevator & Escalator Engineering Co.

آسانسور روم لس

آسانسور روم لس

آسانسورهای روملس در ابتدای سال 1990 وارد عرصه رقابتی  صنعت آسانسور جهان شد و همانگونه که از نام آن مشخص می باشد همانگونه که از نام آن بر می آید نیازی به فضای موتورخانه ندارند و این مزییت باعث که استقبال طراحان و معماران دست طراحان برای طراحی یک پارچه و بدون سازه موتورخانه در ساختمان گشته است.

در واقع می توان گفت  آسانسور روملس گزینه مناسبی برای جایگزینی آسانسورهای قدیمی است. لازم است بدانیم  در این آسانسورها از تکنولوژی موتور سنکرون مغناطیس دائم استفاده شده است. در این مکانیزم با حذف چرخ دنده توانسته اند در انرژی صرفه جویی کرده، وزن و اندازه سیستم را کاهش دهند. با استفاده از این سیستم پیشرفته دیگر نیاز به موتورخانه آسانسور از بین می رود و همچنین نصب موتور و کنترلرهای آسانسور درون چاه ممکن خواهد.