شرکت مهندسی آسانسور ارگــ

Arg Elevator & Escalator Engineering Co.

آسانسور گیربکس دار

آسانسور گیربکس دار

آسانسورهای گبربکس دار در دو نوع (3VF)(VVVF) و دو سرعته موجود می باشد. که هر کدام ویژگی ها و مزایا و معایب خود را دارد.

آسانسورهای 3VF

آسانسورهای دارای درایو کنترل سرعت یا به اصطلاح دارای Inverter که آسانسورهای VVVF یا همان 3VF نامیده می شوند، آسانسورهای تری وی اف، دارای حرکتی نرم چه در شتاب مثبت (استارت) و چه در شتاب منفی (استپ) می باشند که می توان روی نمودار سرعت زمان (V.T) حرکت آنرا بصورت منحنی نمایش داد.

برخلاف نمودار سرعت زمان آسانسورهای دوسرعته که حرکت آنها بصورت خطی و با شتاب بالا (در زمان استارت و استپ) انجام میشود و شتاب بالای حرکتی باعث ایجاد شوک به کابین و مسافرین میگردد.

  • پس نتیجه میگیریم در آسانسورهای 3VF مسافرین به دلیلی نرمی حرکت کابین آسانسور، متوجه استارت و استپ موتور آسانسور نمیشوند.