شرکت مهندسی آسانسور ارگــ

Arg Elevator & Escalator Engineering Co.

رمپ یا پیاده روی برقی متحرک

رمپ یا پیاده روی برقی متحرک

رمپ متحرک در واقع گونه‌ای نقاله جابجایی است. وسیله ای برای انتقال افراد در سطوح هم تراز و یا با اختلاف ارتفاع کم که در فرودگاه ها، فروشگاه ها، پایانه مسافربری و سایر اماکن پر تردد کاربرد بسیار دارد. لازم به ذکر است که زاویه این پیاده رو های متحرک حداکثر 12 درجه نسبت به افق می باشد . سرعت نامی رمپ متحرک در ورودی و خروجی حداکثر0.75  متر بر ثانیه می باشد.